Vitajte na web stránke spoločnosti DOZAM, s.r.o. - Medzinárodná kamiónová preprava
     
   
PROFIL SPOLOČNOSTI


Spoločnosť DOZAM pôsobí na dopravnom trhu od roku 1997. Postupne sa transformovala až do dnešnej
podoby DOZAM s.r.o. Za dobu svojej pôsobnosti sa nám podarilo získať stabilnú pozíciu a dobré meno na
dopravnom trhu doma i v zahraničí.

Za účelom zvyšovania kvality a zefektívnenia nami poskytovaných služieb
sme sa rozhodli už čoskoro zaviesť do praxe funkčný systém riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001:2000


Pre našu klientelu dokážeme zabezpečiť široké spektrum služieb, od expresnej prepravy kusových zásielok
až po celovozové nakládky. Zabezpečujeme aj prepravy sypkého materiálu, nadrozmerného nákladu
a prepravy nebezpečného tovaru podľa medzinárodného dohovoru ADR. Máme skúsenosti s prepravou
tovaru v rámci Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Disponujeme vlastnými skladovými priestormi,
prostredníctvom ktorých dokážeme zabezpečiť uskladnenie ľubovoľného množstva tovaru.

 

Súčasťou nášho vozového parku sú štandardné návesy, meganávesy, vozidlá s celkovou hmotnosťou
do 12 t, 7. 5 t, ako aj dodávkové vozidlá. Naše vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS a spĺňajú
prísne emisné a bezpečnostné normy Európskej únie. Bezproblémovú prepravu a doručenie Vášho tovaru
Vám zabezpečí skúsený tím dispečerov a profesionálnych vodičov.